การเลือกชิปปิ้ง (Shipping) ที่ดี คือการเลือกคู่ค้า(Partner) ที่ดี

ก่อนนำเข้าต้องรู้! สิ่งต้องห้าม กับ สิ่งต้องจำกัด มีอะไรบ้าง?


การนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศใช่ว่าจะสามารถนำเข้า-ส่งออกได้ทุกอย่างเพราะในแต่ละประเทศต่างก็มีสิ่งของต้องห้ามหรือต้องจำกัดอยู่ขึ้นอยู่กับกฎหมายและสถานการณ์ของประเทศนั้น ๆ ซึ่งบริษัทนำเข้าส่งออกส่วนใหญ่จะทราบกันดีแต่คนธรรมดาหรือนักธุรกิจหน้าใหม่ อาจจะยังไม่เคยทราบ ในบทความนี้เราจะมายกตัวอย่างของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาให้คุณได้เปรียบเทียบความแตกต่างกัน


คำนิยามของต้องห้าม
หมายถึง สิ่งที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามาหรือ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ของต้องจำกัด หมายถึง ของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องจำกัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย

ประเทศไทย            

บริษัทชิปปิ้งในไทยส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่าสิ่งที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไทย เช่น สารเสพติด, วัตถุหรือสื่อลามก, ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา, ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม, สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส เป็นต้น

สิ่งที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรเช่น  

- พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ คือ กรมศิลปากร          
 

- อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืน หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
         

-พืชและส่วนต่างๆ ของพืช หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ กรมวิชาการเกษตร            


-สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ กรมปศุสัตว์            


- อาหาร ยา เครื่องสำอางและอาหารเสริม หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
         

-ชิ้นส่วนยานพาหนะ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ กระทรวงอุตสาหกรรม      
     

-บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ กรมสรรพสามิต    
       

- เครื่องมือวิทยุสื่อสารอุปกรณ์โทรคมนาคม หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประเทศกัมพูชา            

ประเทศกัมพูชาห้ามนำเข้าสินค้าที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติความสงบเรียบร้อยของสังคม สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต์และ เครื่องจักรที่ใช้ในการทหาร ทอง เครื่องเงิน เงินตรายาและยาพิษ

-สินค้าบางอย่างที่ต้องมีการขออนุญาตเพื่อนำเข้าและส่งออกมีดังนี้คือ อาวุธปืน ยารักษาโรค อัญมณีทองคำ น้ำกรด วัตถุโบราณ ยางพารา และไม้            

- สินค้าที่ต้องขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อาทิ เสื้อผ้าสำเร็จรูปและถุงมือ รองเท้า กุ้งแช่แข็ง เป็นต้น ทำให้ใครที่ต้องการส่งสินค้าไปกัมพูชาจะต้องระมัดระวังเพราะอาจเข้าข่ายสินค้าที่ต้องขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

จะเห็นได้ว่าทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชาต่างก็มีสิ่งต้องห้ามนำเข้าหรือส่งออกรวมถึงสิ่งต้องจำกัดที่คล้ายกันและแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะนำเข้า-ส่งออกสินค้าใดควรศึกษาและติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้ทราบว่าสินค้าใดบ้างที่ตอนนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า สินค้าใดบ้างที่สามารถนำเข้า-ส่งออกได้ทั้งนี้หากไม่แน่ใจการเลือกใช้บริการหรือขอรับคำปรึกษาจากบริษัทชิปปิ้งที่เชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว  

บทความน่าสนใจ

บริษัท แดน ผักกาด จำกัด  บริษัทนำเข้าส่งออก ตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

บริษัท แดน ผักกาด จำกัด

9/10 หมู่บ้านเดอะฮิลล์ หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 (สำนักงานใหญ่)

7/64 ซอยรามคำแหง 105/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (สาขากรุงเทพฯ)

facebook บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping from thailand to cambodia line บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping from thailand to cambodia youtube บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping from thailand to cambodia

COPYRIGHT © 2022 Dan Phakkad Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED​

DESIGN BY​