Our Services

บริการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า – ขาออก (Import –Export) บริษัทนำเข้าส่งออก

บริการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า – ขาออก (Import –Export)

การส่งสินค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าและส่งออกนั้น จะต้องมีการผ่านขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารไม่เหมือนกัน และต้องติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะขอใบอนุญาตทั้งการนำเข้า–ส่งออกแตกต่างกันไปและมีรายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เราให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ จึงสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามความต้องการที่เหมาะสม และรวดเร็ว ด้วยความจริงใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กรมศุลกากรรับรอง และมีความรับผิดชอบสูง ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ และให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ภายใต้มาตรฐานตัวแทนออกของระดับมาตรฐานของกรมศุลกากร

การให้บริการ

 • บริการเคลียร์ สินค้าพิเศษ / สินค้าควบคุม / สินค้าอันตราย / เครื่องจักร / ยานยนต์ / สินค้าอาหาร และยา / สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม และอื่นๆ

 • บริการพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก การดำเนินขั้นตอนพิธีการ / เอกสารครบวงจร

 • การผ่านพิธีการ และการดำเนินการด้านเอกสารแบบครบวงจร / การขอใบอนุญาต /
  ใบรับรองแหล่งกำเนิด และแบบฟอร์มการรับรองทางกฎหมายต่างๆ

บริการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า – ขาออก (Import –Export) ตัวแทนส่งออกสินค้าไป กัมพูชา
บริการจัดการด้านเอกสารสำหรับการนำเข้าและส่งออก (Paper Less)

บริการจัดการด้านเอกสารสำหรับการนำเข้าและส่งออก (Paper Less)

• บริการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
• บริการขอใบอนุญาตนำเข้า และส่งออกจากหน่วยงานราชการต่างๆ
• กำหนดราคาของนำเข้า (Pre-Pricing)
• กำหนดถิ่นกำเนิดของที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร (Pre-Origin)
• ตีความพิกัดศุลกากร (Pre-Tariff Classification)

เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้า สินค้า

 • ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)

 • บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice)

 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ P/L (Packing List)

 • ใบตราส่งสินค้า B/L (Bill of Lading or Air Waybill)

 • ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)

 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า

 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร

 • เอกสารอื่นๆ เช่น แค็ตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม

เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า

 • ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)

 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) (Export License)

 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี) (Certificates of Origin)

 • เอกสารอื่น ๆ เช่น แค๊ตตาล๊อก เอกสารแสดงส่วนผสม

บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping ไทย กัมพูชา ชิปปิ้ง พนมเปญ ตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
บริการขนส่งทางบก (TRUCK)

บริการขนส่งทางบก (TRUCK)

บริการขนส่งทางบก สินค้าอุปโภคบริโภคไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้าน และนำเข้าสินค้า

การให้บริการ

 • ตัวเลือกการขนส่งหลายรูปแบบ / รถกระบะ 4 ล้อ / รถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทรลเลอร์ / รถ 10 ล้อ พ่วงคอกเกษตร ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ ฯลฯ

 • การขนส่งแบบเต็มเที่ยว และรวมเที่ยว

 • การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ / สินค้าแช่แข็ง

 • ขนส่งในประเทศ และผ่านแดน

ช่องทางการขนส่งสินค้า

จันทบุรี

จันทบุรี

 • ด่านบ้านแหลม

 • ด่านผักกาด

 • ด่านซับตารี

 • ด่านบ้านสวนส้ม

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 • ด่านช่องสะงำ

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

 • ด่านสายตะกู

สระแก้ว

สระแก้ว

 • ด่านบ้านคลองลึก

 • ด่านตาพระยา

 • ด่านหนองปรือ

 • ด่านเขาดิน

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 • ด่านช่องสะงำ

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

 • ด่านสายตะกู

บริการขนส่งทางอากาศ (Air Freight)

บริการขนส่งทางอากาศ (Air Freight)

บริการขนส่งทางเครื่องบิน ไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้าน และนำเข้าสินค้า

การขนส่งทางอากาศ เหมาะกับสินค้าที่มีอายุการใช้งาน สินค้าเร่งด่วนในการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง จึงควรส่งสินค้าผ่านทางเครื่องบิน ทางอากาศ (Air Freight) ไปยังปลายทางทั่วโลก

การขนส่งทางอากาศมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดี แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือและทางบกสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญ ในประเทศต่างๆ

ช่องทางการขนส่งสินค้า

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง

บริการขนส่งทางเรือ (Sea Freight)

บริการขนส่งทางเรือ (Sea Freight)

บริการขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ บริการนำเข้าส่งออกสินค้า ไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้าน

การขนส่งทางเรือเหมาะกับการขนส่งสินค้ามีขนาดใหญ่ นํ้าหนักมาก ไม่ใช่สินค้าเร่งรีบ ก็สามารถส่งสินค้าผ่านทางเรือ (Sea Freight) บริการ Full Containner load บริการส่งทางเรือแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ บริการนำเข้าส่งออกสินค้า โดยมีตู้คอนเทนเนอร์หลากหลายขนาด ขึ้นอยู่กับขนาดและนํ้าหนักของสินค้า ตั้งแต่ 20 ฟุต จนถึง 45 ฟุต และ บริการ Less than container load บริการขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ หรือ LCL กรณีที่สินค้ามีจำนวนน้อย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการเหมาจ่ายทั้งคู่

ช่องทางการขนส่งสินค้า

ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือคลองเตย

ท่าเรือคลองเตย

บริการขนถ่ายสินค้า/การขนถ่ายสินค้าผ่านแดน (Transit)

บริการขนถ่ายสินค้า/การขนถ่ายสินค้าผ่านแดน (Transit)

การขนถ่ายสินค้า/การขนส่งสินค้าผ่านแดน

การให้บริการ

 • การขนส่งเปลี่ยนถ่ายสินค้า

 • บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

 • บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ

 • บริการส่งแบบรวมสินค้า

โรงเก็บสินค้าและกระจายสินค้า (Werehouse)

โรงเก็บสินค้าและกระจายสินค้า (Werehouse)

คลังสินค้า และ การกระจายสินค้า

การให้บริการ

 • บริการคลังสินค้า และการจัดเก็บ

 • บริการจัดเรียงลำดับสินค้า

 • บริการตรวจสอบคุณภาพ

 • บริการประกันสินค้า

บริการขนส่งสินค้า ไทย – กัมพูชา (Door to Door)

บริการขนส่งสินค้า ไทย – กัมพูชา (Door to Door)

บริการ Door to Door การขนส่งแบบ door to door คือการขนส่งสินค้าจากมือผู้ส่งไปยังมือผู้รับผ่านการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขนส่งพัสดุผ่านตัวแทนขนส่งโลจิสติกส์ ที่ส่งสินค้าข้ามแดน ไทย – กัมพูชาทั้งผู้รับและผู้ส่ง เป็นบริการส่งสินค้าที่ประหยัดและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping ไทย กัมพูชา ส่งออกสินค้า กัมพูชา Shipping from thailand to cambodia
การบริการขนส่งทางรถบรรทุก (Logistic)

การบริการขนส่งทางรถบรรทุก (Logistic)

การบริการขนส่งเรามีรถบรรทุกไว้ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการหลายประเภท อาทิ รถกระบะ 4 ล้อ / รถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทรลเลอร์ / รถ 10 ล้อ พ่วงคอกเกษตร ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ ฯลฯ

 • บริการส่งสินค้าจากการนำเข้าไปยังชายแดน กัมพูชา, ลาว, พม่า

 • บริการรถบรรทุกทั่ว 76 จังหวัดของประเทศไทย

 • บริษัทฯ สามารถเตรียมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครนยกของหนัก 100 ตัน

 • บริษัทฯ มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันในการยกสินค้าขึ้น และลงจากยานพาหนะ

รถสิบล้อพ่วง (ดัมพ์/คอกเกษตร)

รถสิบล้อพ่วง (ดัมพ์/คอกเกษตร)

ตัวแม่ ยาว 6.50 ม. กว้าง 2.50 ม. สูง 2.20 ม.(เฉพาะกะบะ)
ตัวลูก ยาว 6.50 ม. กว้าง 2.50 ม. สูง 2.20 ม.(เฉพาะกะบะ)
35.75 ลูกบาศก์เมตร / น้ำหนักบรรทุก 29 ดัน

10 ล้อ (ดัมพ์/คอก เกษตร)

10 ล้อ (ดัมพ์/คอก เกษตร)

ยาว 6.50 ม.
กว้าง 2.50 ม.
สูง 2.20 ม. (เฉพาะกะบะ)
35.75 ลูกบาศก์เมตร / น้ำหนักบรรทุก 12 ตัน

รถหัวลากพื้นเรียบ (Trailer Flat Bed)

รถหัวลากพื้นเรียบ (Trailer Flat Bed)

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 250 x 1,200 x ไม่เกิน 280 ซม.
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่เกิน 30 ต้น
ปริมาตรบรรทุกสูงสุด 48 คิวบิกเมตร

รถหัวลาก สำหรับตู้ 20" GP (Trailer for container 20" GP)

รถหัวลาก สำหรับตู้ 20" GP (Trailer for container 20" GP)

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่เกิน 23 ตัน
ปริมาตรบรรทุกสูงสุด 24 คิวบิกเมตร

รถหัวลาก สำหรับตู้ 40" GP/HQ (Trailer for container 40"GP/HQ)

รถหัวลาก สำหรับตู้ 40" GP/HQ (Trailer for container 40"GP/HQ)

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่เกิน 28 ตัน
ปริมาตรบรรทุกสูงสุด 48 คิวบิกเมตร

รถ 4 ล้อ ประเภทคอก / ตู้ทึบ​

รถ 4 ล้อ ประเภทคอก / ตู้ทึบ​

- ขนย้ายบ้าน
- ขนของทั่วไป
- ขนาดเล็ก
- ปริมาตร(เมตร) 1.5x1.7x2
- น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2 ตัน

รถ 6 ล้อ ประเภทคอกพร้อมผ้าใบ / ตู้ทึบ​

รถ 6 ล้อ ประเภทคอกพร้อมผ้าใบ / ตู้ทึบ​

- ขนย้ายออฟฟิคสำนักงาน
- ขนย้ายบ้าน
- ขนาดกลาง
- ปริมาตร (เมตร) 2.2x6x2
- น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 7 ตัน

รถ 10 ล้อ ประเภทคอกพร้อมผ้าใบ / ตู้ทึบ

รถ 10 ล้อ ประเภทคอกพร้อมผ้าใบ / ตู้ทึบ

- ขนย้ายจากโกดัง โรงงาน ท่าเรือ 
- ปริมาตร(เมตร) 2.2x6x2
- น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน

จัดหาสินค้าในและต่างประเทศ (Trading)

จัดหาสินค้าในและต่างประเทศ (Trading)

ปรึกษา / จัดหาสินค้าใน และต่างประเทศ

 • ปรึกษา / จัดหา / สั่งซื้อสินค้า ตามความต้องการ

 • วางแผนขั้นตอนภาษี / ค่าขนส่ง

 • ตรวจสอบคุณภาพ / แพ็กกิ้ง / จัดส่งสินค้า

Thailand-

Cambodia

CLMV countries

บริษัท แดน ผักกาด จำกัด บริการของเรานำเข้า - ส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านแบบมืออาชีพ

บริษัท แดน ผักกาด จำกัด บริการของเรานำเข้า - ส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านแบบมืออาชีพ ตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

บริษัทชิปปิ้ง แดน ผักกาด
บริการประทับใจ รวดเร็วปลอดภัย แบบมืออาชีพ

บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping ไทย กัมพูชา ส่งออกสินค้า กัมพูชา ตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
บริษัท แดน ผักกาด จำกัด บริษัทนำเข้าส่งออก ตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

บริษัท แดน ผักกาด จำกัด

9/10 หมู่บ้านเดอะฮิลล์ หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 (สำนักงานใหญ่)

7/64 ซอยรามคำแหง 105/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (สาขากรุงเทพฯ)

facebook บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping from thailand to cambodia line บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping from thailand to cambodia youtube บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping from thailand to cambodia
© Dan Phakkad Co., Ltd. ALL ​ All right reserved