ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกสินค้าไปประเทศกัมพูชา

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกสินค้าไปประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยเพราะสินค้าไทยเป็นที่นิยมมากทำให้ประเทศกัมพูชากลายเป็นตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของนักธุรกิจชาวไทย ซึ่งประเทศกัมพูชาเองก็มีกฎหมายระเบียบการต่างๆ สำหรับการค้าขายเป็นของตัวเองดังนั้นใครที่กำลังสนใจจะเริ่มธุรกิจในประเทศกัมพูชา ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกสินค้าไปกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนและการแข่งขันในตลาด

การนำเข้า - ส่งออกสินค้าไปกัมพูชา มีอยู่ 2 แบบ คือ        

1. การค้าขายชายแดนไทย-กัมพูชา
           
เป็นการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประชาชนในพื้นที่ซึ่งสินค้ามีมูลค่าไม่สูงมากนัก (ตามที่กฎหมายกำหนด) ผ่านช่องทางการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายได้แก่จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า          


2. การนำเข้า - ส่งออกสินค้าแบบปกติ
           
เป็นการค้าขายสินค้าที่มีขั้นตอนในการดำเนินการพิธีการนำเข้า-ส่งออกซึ่งนักธุรกิจที่ต้องการส่งสินค้าไปกัมพูชาจะต้องไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าที่กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ส่วนสินค้าที่จะนำเข้ามาในกัมพูชาที่มูลค่าเกินกว่า4,000 เหรียญสหรัฐ จะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อประเมินราคาและชำระภาษีศุลกากรโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาได้ว่าจ้าง บริษัท Societe Generalede Survillance S.A. หรือ SGS ให้เป็นผู้ดำเนินการ

เกร็ดความรู้ :          
ปัจจุบันประเทศไทยมีจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา7 จังหวัด ได้แก่อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด

มีด่านศุลกากร 4 ด่าน คือด่านศุลกากรช่องจอม ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรคลองใหญ่และด่านศุลกากรจันทบุรี มีจุดผ่านแดนถาวร 6 จุด และจุดผ่อนปรนการค้า 9 จุด  

นโยบายการค้าของกัมพูชาเป็นอย่างไร            
ประเทศกัมพูชามีนโยบายการค้าเสรีจึงไม่มีข้อกีดกันทางการค้าหรือการกำหนดโควตาในการนำเข้าสินค้า ซึ่งผู้นำเข้าสินค้าเข้าต้องชำระภาษีนำเข้าร้อยละ0-35 ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 10 ของราคานำเข้า และภาษีพิเศษอื่นๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  


สินค้าใดบ้างที่ห้ามนำเข้ากัมพูชา            
ประเทศกัมพูชาห้ามนำเข้าสินค้าที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่ อาวุธวัตถุระเบิด รถยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการทหาร ทอง เครื่องเงิน เงินตรายาและยาพิษ แต่สินค้าบางอย่างก็จะต้องมีการขออนุญาตนำเข้า ได้แก่ อาวุธปืน ยารักษาโรค อัญมณี ทองคำ และน้ำกรดส่วนเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะเป็นสินค้าที่ต้องขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักธุรกิจและบริษัท Shipping หรือบริษัทตัวแทนส่งออกสินค้าไปกัมพูชาต้องพึงระมัดระวังให้มาก 

สกุลเงินที่ใช้ชำระเงินค่าสินค้า            
ประเทศกัมพูชามีหลายสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินทางการค้าได้แก่ เงินเหรียญสหรัฐ (US Dollar), เงินเรียล (Riel), เงินบาท (Baht)และ ทองคำ

การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำข้าวของกัมพูชามักจะใช้วิธีชำระเงินดังนี้            

1.Letter of credit คือหนังสือค้ำประกันสำหรับการนำเข้าสินค้า ซึ่งจะมีธนาคารเข้ามาเป็นตัวกลางในการค้ำประกันการจ่ายเงินให้            

2.การชำระเงินระบบD/P (Documents against Payment) และ D/A (Documents against Acceptance)ผู้ส่งออกของไทยจะส่งเอกสารและสินค้าไปให้กับธนาคารของผู้นำเข้าโดยผู้นำเข้าจะต้องชำระเงินค่าสินค้าให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถนำเอกสารไปรับสินค้าได้            

3.Telegraphic Transfer (T/T) เป็นการชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงินส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีนี้มักเป็นคู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนาน


การนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปกัมพูชาก็มีขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารต่างๆคล้ายคลึงกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นๆซึ่งมีความยุ่งยากและระเบียบพิธีการมากมาย ดังนั้นการให้บริษัทชิปปิ้งในไทยที่รับเป็นตัวแทนส่งออกสินค้าไปกัมพูชา คอยช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้นักธุรกิจก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สะดวกไม่น้อยเลยทีเดียว

บทความน่าสนใจ

บริษัท แดน ผักกาด จำกัด  บริษัทนำเข้าส่งออก ตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

บริษัท แดน ผักกาด จำกัด

9/10 หมู่บ้านเดอะฮิลล์ หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 (สำนักงานใหญ่)

7/64 ซอยรามคำแหง 105/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (สาขากรุงเทพฯ)

facebook บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping from thailand to cambodia line บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping from thailand to cambodia youtube บริษัทนำเข้าส่งออก Shipping from thailand to cambodia

COPYRIGHT © 2022 Dan Phakkad Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED​

DESIGN BY​